Цена от До Валута
Реф.№: кл.дума:

IDEAL HOMES

Агенция за недвижими имоти в България

Начало   ›   Полезна информация

Нотариално прехвърляне на имот

Нотариалното прехвърляне на имот (покупко - продажба) се извършва в няколко основни стъпки.

Трябва да отбележим факта, че всяка една сделка си има своята специфика и особености, които от своя страна пораждат допълнителни стъпки и действия към основните. 

Ideal Homes Ltd  има за цел да ви запознае с основните позиции, които трябва да бъдат изпълнени при процеса на покупко - продажба, всички допълнителни действия се уточняват и извършват  след като сме запознати със спецификата на имота.

Ideal Homes Ltd Ви съветва - Бъдете разумни и преговаряйте с другата страна! Използвайте опита и компетенциите на Вашия брокер за договарянето на условията по сделката.

Именно и поради тази причина информацията, която е написана тук, има за цел да разкрие  основните стъпки при покупко - продажбата на недвижим имот.

Поради спецификата на този процес Ideal Homes Ви препоръчва да използвате услугите на агенция за недвижими имоти, за да си гарантирате изгодна и успешна сделка.

Основни Стъпки при Покупко - продажба на имот:

 1. Избира не на имот 

 2. Договаряне на цена

 3. Уточняване на начина на покупко - продажба ( кредит, собствени средства)

 4. Изготвяне на предварителен договор  с условията на покупко - продажбата  и срока на окончателно приключване на сделката

 5. Изготвяне  и предоставяне на документи за сделка:

 5.1. Нотариален акт или друг документ за собственост

 5.2. Скица на имота издадена от общината или от службата по кадастър в съответния район

 5.3.Удостоверение за вещни тежести - имота има ли ипотека или  друг тип обремененост

 5.4. Данъчна оценка на имота

 5.5. Удостоверение за наследници, ако има такива

 6. Явяване при нотариус за изповядване на сделката

 Забележка: Новият собственик си получава документа за собственост ( нотариалния акт ) на следващия работен ден след  приключване на сделката.

 Разходите във връзка с изготвянето на документите за сделката ( скица на имота , данъчна оценка , удостоверение за вещни тежести и др.) са за сметка на  продавача.

Стандартно разходите по прехвърляне на имот са за сметка на купувача. 

 

Мобилна версия